About


Företaget

Landskap2al, er en enskild verksamhet, etablerat 2014, inriktar sig på planer och detaljprojektering av trädgårdar, utemiljöer, offentliga rum, idrottsplatser, bostäder, skolor, industri, kontor mm. God gestaltning, ekonomi och god interaktion är mina första tankar i et projekt. Jag hjälper kunden att verkliggöra önskan om livsmiljö, och status i omgivningen. Jag har varit verksam inom området analys, reglering, och detaljprojektering i mer än 10 år. Sveriges Arkitekter har beviljat mej yrkestiteln: Ståle Andresen LAR/MSA.


Kunden väljer mellan timpris eller fast pris beroende av storlek och detaljering. Min produkt kan vara skissar, byggplan, konsultation och trädgårdsrådgivning. Det beror på kunden.

Naturnär trädgård


Råd om trädgårdar


Det är manga sätt att utforma en hage, olika stilar, olika material och olika plantor.

Nu är det många som vill ha lite arbete med trädgård, och lägger hårda belägg på stora areal. Detta ger funktionalitet och standard, men blir inte en del av naturlandskapet. Et bra sätt att komplimentera hårda ytor, är med en medveten naturlig utformning bredvid. Det blir på så sätt ännu mindre gräsmatta att vårda.

Med naturlig utformning kan trädgården bli en lugn del av natur- och kulturlandskapen, också med plats åt vilda djur och fåglar.

Under: Bidrag till en idé-tävling

Tryck på pilen uppe till högre för att se hela (Stora filer).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera