Landskap@2al

Ståle Andresen

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Ronnebyvägen 3

S-36240 Konga


Tlf: 0704329577

e-post: form@2al.se


                              Ansvar för landskapet

  Naturlandskapet är viktig för rekreation och koncentration, det gir positiv effekt på läkning och tankeverksamhet.

En naturlig trädgård är alltid i användning. Den ser inte tom ut, även om det inte är folk i den.

  Det bra med areal som kan dryga regnvatten. Det är också bra om mycket av grunden kan ligga orörd, utan att störa naturlig liv och lagdelning i jorden.

Det kan annars ta lång tid att bygga opp en produktiv jord som inte är mycket avhängig av gödning.

  Ekologisk ansvar är inte så lett att få till om det läggs för stor vekt på andra förebilder. Det är därför bra att använda resurser på att synliggöra ortens positiva potential för kultur- och naturlandskap.

Jag ser detta som fundament för god trädgårdskonst.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera