About

Över: Kartläggning av kulturmarkområde,

Sørmarka, Stavanger.

 

Företaget

Landskap2al, er en enskild verksamhet, etablerat 2014, inriktar sig på planer och detaljprojektering av trädgårdar, utemiljöer, offentliga rum, idrottsplatser, bostäder, skolor, industri, kontor mm. God gestaltning, ekonomi och god interaktion är mina första tankar i et projekt. Jag hjälper kunden att verkliggöra önskan om livsmiljö, och status i omgivningen. Jag har varit verksam inom området analys, reglering, och detaljprojektering i mer än 10 år. Sveriges Arkitekter har beviljat mej yrkestiteln: Ståle Andresen LAR/MSA.

 

Kunden väljer mellan timpris eller fast pris beroende av storlek och detaljering. Min produkt kan vara skissar, byggplan, konsultation och trädgårdsrådgivning. Det beror på kunden.

 

Råd om trädgård

 

Det är manga sätt att utforma en hage, olika stilar, olika material och olika plantor.

Nu är det många som vill ha lite arbete med trädgård, och lägger hårda belägg på stora areal. Detta ger funktionalitet och standard, men blir inte en del av naturlandskapet. Et bra sätt att komplimentera hårda ytor, är med en medveten naturlig utformning bredvid. Det blir på så sätt ännu mindre gräsmatta att vårda.

Med naturlig utformning kan trädgården bli en lugn del av natur- och kulturlandskapen, också med plats åt vilda djur och fåglar.

Naturlandskapet är viktig för rekreation och koncentration, det gir positiv effekt på läkning och tankeverksamhet.

En naturlig trädgård är alltid i användning. Den ser inte tom ut, även om det inte är folk i den. Trädgårdar ser bäst ut om när dom är i god bruk.

Det bra med areal som kan dryga regnvatten. Det är också bra om mycket av grunden kan ligga som den är utan att störa naturlig liv och lagdelning i jorden. Det kan annars ta lång tid att bygga opp en produktiv jord som inte är mycket avhängig av gödning. Ekologisk ansvar är inte så lett att få till om det läggs stor vekt på traditionell stil eller plagiering av andra trädgårdar.

 

TEMPORARUS

(En till hälften temporär miniträdgård.)

Material:

Det är använt fräscht tunt bränslevirke.

Något bark är skalat av så bränslet

torkar över sommaren.

Stenar och annat tillfälligt som lämnar

utrymme för insekten.

 

Beskrivning:

Varje höst tas installationen av

bränslevirket bort. Tidig om våren

kommer nya installationer av samma

sorts virke, möbel, skydd åt träd,

konstruktion för lek eller skydd mot buller.

Vegetation efter estetiska och ekologiska princip.

(Installation vid Margretetorps trädgårdsmässa

2015.)

LANDSKAP2al

Enskild firma

Naturnär trädgård